Privaatheidsbeleid

Tuis Privaatheidsbeleid

Privaatheidsbeleid

Laas opdateer op 7 Februarie 2023 | Effektiewe datum 7 Februarie 2023

Hierdie Privaatheidsbeleid beskryf die beleide van Ons Karoo en Kontrei NPC wat handeldrywend is as Ons Karoo en Kontrei, 202 Matlaba-laan, Gauteng, 0182, Suid-Afrika, met die e-pos-adres adri@onsknk.org.za en telefoonnommer 082 564 2814 oor die versameling, gebruik en openbaarmaking van inligting wat ons insamel wanneer jy ons webwerf www.onsknk.org.za gebruik (hierna verwys as die “Diens”). Deur toegang tot die Diens te verkry of te gebruik, stem jy in tot die versameling, gebruik en bekendmaking van jou inligting in ooreenstemming met hierdie Privaatheidsbeleid. As jy nie daartoe instem nie, moet asseblief nie toegang tot die Diens verkry of dit gebruik nie.

Ons kan hierdie Privaatheidsbeleid ter eniger tyd wysig sonder enige vooraf kennisgewing aan jou en sal die hersiene Privaatheidsbeleid op die Diens plaas. Die hersiene beleid sal binne 180 dae vanaf die hersiene beleid in die Diens publiseer is, in werking wees. Jou voortgesette toegang tot of gebruik van die Diens ná sodanige tydperk sal jou aanvaarding van die hersiene Privaatheidsbeleid konstitueer. Dit word dus aanbeveel dat hierdie bladsy gereeld besoek word.

Ons sal die volgende inligting oor jou insamel en verwerk:
 • naam
 • e-pos adres
 • selfoonnommer en telefoonnommer
 • sosiale media profiel
 • geboortedatum
 • adres
Ons versamel inligting oor jou op die volgende maniere:
 • wanneer jy die registrasievorm voltooi of enige ander persoonlike inligting oplaai
 • deur interaksie met die webtuiste
 • uit openbare bronne
Ons sal die inligting wat ons versamel vir die volgende doeleindes gebruik:
 • bemarking/promosies
 • om gebruikers se rekeninge te skep
 • om gebruikers se rekeninge te bestuur
 • om kliënte se terugvoer te versamel
 • om betalings te verwerk
 • ondersteuning
 • administratiewe inligting
 • die bestuur van klantbestellings
 • webwerf beskerming
 • gebruiker interaksies
Indien ons jou inligting vir enige ander doel wil gebruik sal ons vra vir jou toestemming. Ons sal net jou inligting gebruik na dat ons jou toestemming ontvang het en dit sal slegs gebruik word vir die doeleinde(s) waarvoor toestemming oorspronklik gegee was tensy dit anders vereis word deur wetgewing.
Ons sal nie jou inligting met enige derde partye deel sonder om jou toestemming te vra nie behalwe in beperkte omstandighede soos wat hier beskryf word:
 • ontleding
 • betalingsherwinningsdienste
 • data-insameling en verwerking
Ons vereis dat derde partye slegs die inligting gebruik vir die doel waarvoor dit aan hulle verskaf is en om dit net te hou vir die tydperk wat nodig is om die doel te bereik. Ons kan ook om die volgende redes jou persoonlike inligting bekend maak:
 1. om te voldoen aan toepaslike wet, regulasie, hofbevel of ander regsproses
 2. om jou ooreenkomste met ons af te dwing, insluitend hierdie privaatheidsbeleid
 3. om te reageer op bewerings dat jou gebruik van die Diens enige derdeparty-regte skend
Ons sal jou inligting behou vir tot en met twee jaar na dat jy jou rekening toe gemaak het of vir hoe lank dit nodig sal wees om die doelwit te bereik waarvoor dit oorspronklik ingesamel was. Ons sal sekere inligting vir 'n langer tydperk moet behou soos byvoorbeeld rekordhouding in verband met toepaslike wette of vir ander geldige redes soos die afdwing van wetlike regte, voorkoming van bedrog ens. Oorblywende anonieme inligting en saamgestelde inligting, wat jou nie identifiseer nie (direk of indirek), kan onbepaald gestoor word.

Afhangende van die toepaslike wette het jy die reg om jou persoonlike data te wysig, te skrap of om 'n kopie daarvan te ontvang. Jy mag die verwerking van jou persoonlike data beperk of beswaar maak daarteen. Jy mag ons vra om jou persoonlike data te deel of om jou data van 'n ander entiteit te weerhou. Om hierdie regte uit te voer kan jy aan ons skryf by adri@onsknk.org.za. Ons sal reageer op jou versoek op 'n manier wat inlyn is met die toepaslike wette.

Jy kan onttrek van direkte bemarkingskommunikasie of die profilering wat ons uitvoer vir bemarkingsdoeleindes deur aan ons te skryf by adri@onsknk.org.za.

Neem asseblief kennis dat indien jy ons nie toelaat om die nodige persoonlike inligitng te versamel of te verwerk nie of die toestemming om die bo genoemde te verwerk terugtrek jy dalk nie instaat sal wees om die diens waarvoor die inligting versamel is te gebruik nie.

Om meer uit te vind oor hoe ons hulle gebruik en jou opsies rakende hierdie opsporingstegnologieë, verwys asseblief na ons Koekiebeleid.
Die sekuriteit van jou persoonlike inligting is vir ons belangerik en ons sal gebruik maak van redelike veiligheidsmaatreëls om die verlies, misbruik of ongemagtigde verandering van jou inligting onder ons beheer te voorkom. Gegewe die inherente risiko's, kan ons egter nie absolute sekuriteit waarborg nie en gevolglik kan ons nie die sekuriteit verseker of waarborg van enige inligting wat jy aan ons oordra nie en jy doen dit op eie risiko.
Ons diens kan skakels bevat na ander webwerwe wat nie deur ons bedryf word nie. Hierdie privaatheidsbeleid spreek nie die privaatheidsbeleide en ander praktyke van enige derde partye aan nie, insluitend enige derde party wat enige webwerf of diens bedryf wat toeganklik kan wees via 'n skakel op die Diens. Ons raai u sterk aan om die privaatheidsbeleid van elke webwerf wat u besoek, te hersien. Ons het geen beheer oor en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud, privaatheidsbeleide of praktyke van enige derdeparty-webwerwe of dienste nie.
Indien jy enige navrae of bekommernisse rakende die verwerking van die inligting wat ons tot ons beskikking het kan jy 'n e-pos stuur aan ons databeskermingsbeampte by Ons Karoo NPC, 202 Matlaba Ave of stuur 'n e-pos na adri@onsknk.org.za. Ons sal jou bekommernisse hanteer inlyn met die toepaslike wette.

Ons Misie

Saam is ons sterker: Om 'n gemeenskap van ondernemers en veranderingmakers in Ons Karoo en Kontrei en Platteland wat mekaar opbou en ondersteun te mobiliseer.

Ons Visie

Om positiewe veranderinge en ekonomiese groei in Ons Karoo en Kontrei en Platteland te bewerkstellig.

Ons Waardes

Om alles met egte liefde te doen. Uit dit uit groei respek, etiese waardes en gemeenskappe wat omgee. Dit is die fondasies van positiewe veranderinge.

Sosiale Onderneming

Ons Karoo en Kontrei en Platteland is a sosiale onderneming. Ons bestuur 'n besigheid soos enige ander besigheid. Rekeninge word betaal en boekhouers doen boekhouding. Ons wins word gebruk vir 'n goeie doel: Die sosiale en ekonomiese ontwikkeling van die Karoo en die omringende omgewing. Binnekort meer hieroor.

Nie-winsgewende maatskappy: 2021-700146-08

Nie-winsgewende organisasie: NPO-263-471

Openbare weldaad organisasie: 930073277